728x90 AdSpace

 • Tin NÓNG

  Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

  Hướng dẫn config touter coi TV mytv net

  Xem IPTV với Router Openwrt sử dụng UDPXY

  I. Giới thiệu
  Các bạn đang sử dụng Internet và IPTV, mình hướng dẫn các bạn cài đặt Router chạy FW Openwrt để xem IPTV trên các thiết bị thông minh (KODI, IOS, Android, SmartTV, PC…)
  Vì IPTV sử dụng giao thức UDP/RTP (multicast) để truyền dữ liệu, xem trực tiếp link UDP/RTP trên KODI, VLC… thường có tình trạng vỡ hình, lag mạng và đơ Wifi, nên config Router Openwrt để chỉ lấy tín hiệu UDP/RTP đầu vào và convert thanh tín hiệu TCP(HTTP) để sử dụng trong mạng Lan như bình thường. Nhờ đó không cần Settopbox mà vẫn xem được IPTV trên điện thoại, máy tính, AndroidBox...
  Yêu cầu:
  - Đã đăng ký IPTV và xem được qua VLC
  - Router Wifi đang sử dụng đã cài đặt OpenWrt (hướng dẫn cài FW Openwrt trên các loại Router)
  - PC cài sẵn Putty để kết nối SSH vào Router và WinSCP quản lý và chỉnh sửa file trên Router
  * Thành quả sẽ thế này, trên KODI:
  II. Các bước thực hiện:
  (nhiều chữ do mình viết chi tiết cho tránh nhầm lẫn, nhưng làm nhanh lắm, 5 phút là xong thôi)
  Phần Modem:
  - Đối với FPT , thường IPTV và Internet chung 1 đường LAN, test tín hiệu IPTV bằng cách nối dây Lan từ Modem vào Laptop dùng VLC xem thử list IPTV_FPT, xem được TV và dùng net bình thường là ok, config Router: IPTV và Internet cùng 1 đường LAN

  - Đối với nhà mạng VNPT: thường nhà mạng config modem cho IPTV và Internet theo 2 đường Lan riêng biệt, Port 1,2,3 cho Internet, Port 4 cho IPTV (thường thế), các bác nối thử cổng IPTV (port4) với Laptop, dùng VLC xem thử list IPTV_VNPT, xem được là ok tiến hành config theo config IPTV và Internet trên 2 đường LAN riêng biệt.

  - Một số trường hợp đặc biệt cáp quang VNPT, chúng ta chỉnh được cấu hình MODEM gộp chung được cả IPTV và Internet trên cùng 1 đường LAN, sau đó chỉ cần cắm LAN vào WAN Router và chỉnh Wan Interface thành Static IP là được.
  + VNPT cáp quang GPON sử dụng modem F.600W: nhà mạng config IPTV vào port 4 modem, Test thử cắm Port4 vào PC, set IP PC thành IP Static (PC: 192.168.0.2, theo IP Modem: 192.168.0.1, thử thì vừa có mạng và xem link UDP/RTP ok),
  + VNPT cáp quang GPON sử dụng modem Igate: Trên Modem vào Advance Feature - Interface Grouping xóa phần IPTV đi. Lúc này cả 4 cổng LAN và Wi-fi đều có Net và IPTV, đặt Static IP cho PC rồi test như trên.
  Phần Router Wifi:
  Các model của tplink như wr740/741, wr940/941, wr841, mr3220/3420... chỉ có 4MB flash rom, nên chỉ dùng bản openwrt Barrier Breaker 14.07, ko nên dùng bản mới hơn là Chaos Calmer 15.05 vì có khả năng ko đủ rom để cài igmpproxy/udpxy
   
  1. Dành cho Internet và IPTV trên 2 đường LAN riêng:
  Ta sẽ config trộn lẫn cả IPTV và Internet trên Router Openwrt để vừa xem IPTV vừa có Internet.
  Video hướng dẫn cho dễ hiểu và làm theo chi tiết bài viết
   
  - Router rút hết các cổng ra, chỉ để mình Internet cắm vào Wan của Router và sử dụng Wifi để config (để lát config Port đỡ nhầm).
  - Nếu IP của Modem và Router trùng nhau thì đổi IP của Router nhé (vd: Modem: 192.168.0.1 thì Router: 192.168.10.1)
  - Sử dụng Putty để login SSH vào IP của router gõ lệnh
  
  # Cài đặt igmpproxy và udpxy
  #Danh cho ban 14.07 trở xuống
  opkg update && opkg install igmpproxy udpxy kmod-bridge
  #Danh cho ban 15.05
  opkg update && opkg install igmpproxy luci-app-udpxy kmod-bridge
  # thiết lập tự động khởi động cùng openwrt
  /etc/init.d/igmpproxy enable
  /etc/init.d/udpxy enable
  echo "*/5 * * * * /etc/init.d/udpxy start" >> /etc/crontabs/root
  echo "sleep 60 && /etc/init.d/udpxy start > /dev/null 2>&1&
  $(cat /etc/rc.local)" > /etc/rc.local
  #Xóa IPV6 (nhà mạng Việt Nam chưa hỗ trợ), xóa cho gọn
  uci delete dhcp.lan.ra
  uci delete dhcp.lan.dhcpv6
  uci delete network.wan6
  uci set firewall.@defaults[0].disable_ipv6=1
  sed -i '/net.ipv6.conf.all.forwarding=1/a net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1' /etc/sysctl.conf
  echo "net.ipv4.conf.all.force_igmp_version=2" >> /etc/sysctl.conf
  uci commit dhcp
  uci commit firewall
  uci commit network
  
  tool UDPXY vừa cài chịu trách nhiệm convert luồng dữ liệu của IPTV (rtp, udp) sang (http) xem mượt mà và không ảnh hưởng đến Internet.
  - Truy cập Router qua WEB UI, vào Network / Switch:
   
   
  Mặc định Vlan1 có sẵn, Nhấn Add để thêm Vlan 2: CPU để (tagged), Port 4 (untagged), tại Vlan1: CPU để (tagged), Port4 (off) như hình, rồi Save (các bước dưới cũng chỉ Save chứ không Save&Apply nhé)
  Port 4 lát nữa sử dụng để cắm dây IPTV (bước này chia thêm 1 Vlan nữa để lát nữa tín hiệu IPTV, không ảnh hưởng đến Internet ở cổng Lan 1,2,3 và Wifi)
  Chú ý: Nhiều loại Router, tên số Port ghi trên Router và phần Switch của OpenWrt nhận lệch nhau, có thể Port 4 trên Router mà phần Switch như hình lại nhận Port khác, nên bạn test trước cho cẩn thận tránh cắm nhầm, bằng cách cắm thử dây IPTV vào Port 4 của Router, rồi xem lại phần Switch như ở trên xem đúng Port 4 ko nhé, nếu đúng thì Port 4 (có biểu tượng dây cắm vào), nếu xác định đúng thì rút ra để lát config xong cắm IPTV vào đó, ở hình trên mình dùng Wifi để config nên 4 cổng ko cắm gì cả.
  - Qua Network / Interface / cick Add new Interface, tạo Interface tên IPTV (để ý IPTV đều viết hoa ở toàn bài tránh gõ nhầm lại lỗi nhé )để sử dụng cho Vlan02 mới tạo, rồi Save, rồi Edit Interface IPTV, thiết lập như hình.
   
  Phần Advanced Settings, bỏ tích "Use default gateway” và "Use DNS servers advertised by peer", Save lại
   
   
   
  Phần Physical Setting chọn Vlan 02 (eth0.2) vừa tạo để sử dụng cho IPTVSave lại
   
   
  Phần Firewall Setting create thêm 1 zone nữa tên IPTV như hìnhSave lại
   

  XongSave lại
  Chuyển qua Edit Interface LAN, phần Physical Setting, bỏ tích ở eth0, tích vào Vlan1 (eth0.1).
   
  Các phần General Setup của Interface LAN vẫn để mặc định (IP Lan của Openwrt và IP của Modem phải ko trùng dài IP nhé, vd: IP MODEM: 192.168.0.1 thì Lan Router: 192.168.1.1 hoặc 192.168.10.1)
  riêng DHCP Server của Lan Interface, tại tab Advanced Settings, có thể chỉnh mục  là 6,8.8.8.8,8.8.4.4 để sau này các thiết bị kết nối vào Router đều đc set DNS của google (tùy chọn), xong Save
   
  Click nút Unsave Changes ở góc và click Save&APPLY để lưu mọi thiết lập.
   
    
  - Dùng WinSCP truy cập Openwrt (chọn kết nối SCP nhé), tìm các file sau chỉnh sửa
  sửa file /etc/config/firewall
   
  1. Sửa phần zone IPTV như sau
  config zone
  option name 'IPTV'
  option input 'REJECT'
  option forward 'REJECT'
  option output 'ACCEPT'
  option network 'IPTV'
  2. thêm vào cuối file /etc/config/firewall đoạn sau
  config rule
  option src 'IPTV'
  option proto 'igmp'
  option target 'ACCEPT'

  config rule
  option src 'IPTV'
  option proto 'udp'
  option dest 'lan'
  option dest_ip '224.0.0.0/4'
  option target 'ACCEPT'

  config rule
  option src 'IPTV'
  option proto 'udp'
  option dest_ip '224.0.0.0/4'
  option target 'ACCEPT'
   
  config rule
  option target 'ACCEPT'
  option src 'wan'
  option proto 'tcp'
  option name 'iptv'
  option family 'ipv4'
  option dest_port '4022'
  Xong Save lại
  - Sửa tiếp file /etc/config/network
  tìm đến dòng config interface 'lan'
  thêm vào dòng  option igmp_snooping 1 như dưới
  config interface lan
      option type bridge
      option igmp_snooping 1
      ...
  Save lại, chuyển qua edit /etc/config/igmpproxy, xóa hết thêm đoạn sau:
  config igmpproxy
      option quickleave 1
  
  config phyint
      option network IPTV
      option direction upstream
      list altnet 0.0.0.0/0
  
  config phyint
      option network lan
      option direction downstream
  Save lại, chuyển qua edit /etc/config/udpxy, sửa như sau: 
  
  config udpxy
  option disabled '0'
  option respawn '1'
  option verbose '0'
  option status '1'
  # option bind '0.0.0.0'
  option port '4022'
  option source 'eth0.2'
  option max_clients '5'
  # option log_file '/var/log/udpxy'
  # option buffer_size '4096'
  # option buffer_messages '-1'
  option buffer_time '3'
  option mcsub_renew '120'
  # option nice_increment '0'
   
  điền Source : eth0.2, chính là tên của VLAN02 (IPTV) (mỗi router có thể khác), không chắc thì qua Network / Interface, để ý phần IPTV sẽ thấy
  Xong Save lại.